Antivirus
Datakommunikasjon
Internett og E-post
Kampanjer
Maskinvare
Nettverk
Programvare
Prosjekter
Referanser
Sikkerhet
Tjenester
Om IKT Konsulent

 

 

prosjekter   

Butikkdata kan være så mangt. Alt fra enkle løsninger med få transaksjoner til store avanserte løsninger i omfattende nettverk.

Årelang erfaring i utvikling og drift av transaksjonsintensitive programmer gjør at vi tidlig kan forutse hva som venter deg før du har valgt løsning.

Gjennom riktig teknologi og utvikling kan man ta høyde for at løsningen vil svare til forventningene. Vi går gjerne inn og bistår med valg av løsning, og kan på denne måten være med på å avdekke eventuelle fallgruver på et tidlig tidspunkt.

Totale løsninger for Eiendomsmeglere. Inngående kunnskap om programvare og tekniske løsninger som benyttes av landets eiendomsmeglere.

E-handel
. Vi var tidlig ute med e-handel. Alt i 1994 var vi med på å etablere en av landets største e-handelsløsninger. Vi er godt kjent med hva som kreves for å lykkes med denne formen for handelsvirksomhet.
 

 
 
     TOPP | HJEM  | KONTAKT

                  © Copyright 2003 IKT Konsulent