Antivirus
Datakommunikasjon
Internett og E-post
Kampanjer
Maskinvare
Nettverk
Programvare
Prosjekter
Referanser
Sikkerhet
Tjenester
Om IKT Konsulent

 

 

internett og epost   
Er du i tvil om hva som er den beste og mest kostnadseffektive
løsningen for kommunikasjon på internett for din bedrift ?

Vi hjelper deg å finne fram i jungelen av løsninger som spenner fra modem/isdn,  ADSL / SDSL, LMDS trådløst samband til fast linje.

Vi kan bl.a. gjennom vår leverandør Broadnet tilby bredbåndstjenester bygget rundt et høyhastighets datanett og radio aksess system. Tjenestene kjennetegnes ved høy sikkerhet, høy kvalitet og stor fleksibilitet.

Tjenesteporteføljen består blant annet av Internett-aksess levert med eller uten router og brannmur- tjenester.

Gjennom å tilby WAN tjeneste knytter vi sammen dine geografisk spredte avdelingskontorer.

Epost
må kunne håndteres på en fleksibel måte, sikkerheten må ivaretas og mange bedrifter ønsker tilkobling via VPN. Vi samarbeider med markedets ledende aktører på området.

Vi tar oss av registrering av domener, oppsett av e-post, opplæring i effektiv bruk samt design av hjemmesider.

Vi var tidlig ute med e-handel. Alt i 1994 var vi med på å etablere en av landets største e-handelsløsninger. Vi er godt kjent med hva som kreves for å lykkes med denne formen for handelsvirksomhet.

Ta kontakt med oss her for informasjon om pris og valg av løsning som dekker ditt behov.

Les hva Post- og teletilsynet mener det er viktig å passe på med hensyn til Internett og sikkerhet.

 

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line. En teknologi som gjør det mulig å overføre store datamengder over vanlige (kobber) telefonlinjer. I motsetning til en oppringt modem- eller ISDN-forbindelse, gir ADSL en Internett-forbindelse som alltid er oppe. I stedet for at man betaler tellerskritt/minuttpris, betaler man vanligvis en fast månedspris eller en avtalt pris pr. MB overført. ADSL kalles asymmetrisk fordi hastigheten til abonnenten er høyere enn hastigheten fra abonnenten. For å kunne ta i bruk ADSL må abonnenten ha et såkalt ADSL-modem installert, samt en splitter. Splitteren er et filter som forteller hvilken del av trafikken over telefonlinjen som er data og hva som er tale. Både tale og data overføres via samme telefonlinje, på ulike frekvenser -- derfor er splitteren nødvendig. Du må også ha et nettverkskort i PCen. ADSL er basert på DSL-teknologien, som kan gi hastigheter inntil 54 Mbps. I dag varierer de mest vanlige hastighetene som tilbys fra 300 til 1024 kbps, men enkelte leverandører tilbyr helt opptil 8 Mbps. VPN: Virtual Private Network. Noder på et offentlig nettverk (som f.eks. Internett) som kommuniserer seg i mellom og benytter krypteringsteknologi slik at trafikken mellom nodene ikke kan leses av uautoriserte brukere, på samme måte som om nodene var knyttet sammen via et privat nettverk. VPN gjør det f.eks. mulig for arbeidstakere i en bedrift å sitte hjemme og via Internett koble seg opp mot bedriftens interne lokalnettverk, slik at han/hun har full tilgang til bedriftens nettverk som om man satt på arbeidsplassen.
 
     TOPP | HJEM  | KONTAKT

                  © Copyright 2003 IKT Konsulent