Antivirus
Datakommunikasjon
Internett og E-post
Kampanjer
Maskinvare
Nettverk
Programvare
Prosjekter
Referanser
Sikkerhet
Tjenester
Om IKT Konsulent

 

 

om virus  
Virus er programkode som er skrevet slik at den kan kopiere seg selv. Datavirus er ofte skrevet med den hensikt å ødelegge data på brukerens maskin.

Det finnes flere typer virus. Filvirus hekter seg selv på filer, og spres på denne måten. Når infiserte filer startes opp, startes også programkoden for dataviruset opp og blir liggende resident i maskinens internminne. Dataviruset er da aktivt og kan kopiere seg selv videre til andre filer.

En annen type virus kalles bootsektor-virus, og legger seg på oppstartssektoren på en harddisk eller en diskett. Når brukeren starter opp fra denne disketten eller harddisken, startes virusets programkode opp, og viruset kan kopiere seg videre, f.eks. til disketter som brukeren setter inn.

 

 

 

 
     TOPP | HJEM  | KONTAKT

                  © Copyright 2003 IKT Konsulent