Antivirus
Datakommunikasjon
Internett og E-post
Kampanjer
Maskinvare
Nettverk
Programvare
Prosjekter
Referanser
Sikkerhet
Tjenester
Om IKT Konsulent

 

 

tjenester   
Bistand i valg av IKT-løsning: Mange bedrifter føler seg usikre i prosessen når de skal investere i maskinvare eller programvareløsninger. I en slik situasjon går vi ofte inn sammen med kunden for å se på foreslåtte løsning med litt andre øyne.

Dokumentasjon av nettverk: Ønsker dere en oversikt over maskinparken i et eksisterende nettverk ? Vi kan nå tilby scanning av IP-baserte nettverk med en grafisk fremstilling av resultatet. Ønsker dere en enda mer detaljert oversikt, benyttes verktøy som i detalj viser konfigurasjonen på hver enkelt PC.

Ønsker dere en sikkerhetssjekk av nettverk og maskinvare, eller en uforpliktende samtale om hvordan sikkerheten best kan ivaretas hos dere, kan dere ta kontakt med oss her.

IKT tilbyr nå statussjekk av IT systemer til fast pris. En gjennomgang  av serverstruktur, antivirusløsninger, back-up rutiner, sikkerhetsnivå etc. Konklusjoner og anbefalinger blir oppsummert i en statusrapport etter gjennomgangen.

• For kunder med opp til 15 arbeidsstasjoner kr. 1.500,-
• For kunder med opp til 30 arbeidsstasjoner kr. 3.000,-
• For kunder med opp til 50 arbeidsstasjoner kr. 5.000,-

Ta kontakt med oss på tlf: 67 55 97 39 eller e-post: firmapost@iktkonsulent.no for bestilling eller spørsmål om statussjekk.
 

Klippekortavtale: Dette passer for firmaer som ønsker sporadisk assistanse og direkte kontakt med oss for å diskutere små ting. Firmaet kjøper et klippekort med et gitt antall timer pr. år. Dette gir en rabattert timepris og timene kan benyttes etter behov. Tjenesten faktureres forskuddsvis pr. kvartal.

Driftsavtale: Vi tilbyr avtale om drifting av servere, arbeidsstasjoner og nettverk. Gjennom effektive rutiner kan vi om ønskelig gjennomføre og fjernadministrere en lang rekke ting i nettverket.  Drifts- og vedlikeholdsavtaler tilpasses individuelt for den enkelte kunde. Det kan avtales et fast antall timer pr. måned, tidskonto eller avtale om telefonsupport og assistanse ved problemer.

- Dere har alltid tilgjengelig kompetanse på IT.
- Vår konsulent kommer til et bestemt tidspunkt hver måned.
- Vår medarbeider kjenner deres systemer og kan effektivt hjelpe dere når et problem oppstår.

Alle våre kunder har en fast kontaktperson som kjenner kundens infrastruktur og behov for support og drift av løsningene.

Vi yter selvfølgelig også service til kunder som ikke har tegnet avtale. I dette tilfellet betaler kunden ordinære rater for arbeidstid og reisetid.

Her kan du få ytterligere informasjon.

 

 
     TOPP | HJEM  | KONTAKT

                  © Copyright 2003 IKT Konsulent